Kresťanské centrum Betánia, Dubnica nad Váhom - Home

Biblický večer

Biblický večer s Ivanom Zuštiakom


Poďakovanie za úrodu 2016

Poďakovanie za úrodu 2016


Návšteva Jozef Brenkus

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Ester Krišková

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Biblický večer

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00
Mládež:Piatok o 18:00
Royal Rangers: Utorok o 16:30
Okrem prázdnin. Viac informácií nájdete na stránkach
Royal Rangers na Slovensku

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk