Kresťanské centrum Betánia, Dubnica nad Váhom - Home

Biblický večer

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Biblický večer

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Program bohoslužieb počas Vianoc

Streda 23.12. 2015 o 18:00 Večera Pánova
Piatok 25.12. 2015 o 9:15 Vianočné bohoslužby s programom detí
Nedeľa 27.12. 2015 o 9:15 pravidelné bohoslužby
Štvrtok 31.12. 2015 o 20:00 Silvester
Piatok 1.1. 2016 o 9:30 spoločné raňajky a Novoročné bohoslužby
Nedeľa 3.1. 2016 o 9:15 pravidelné bohoslužby


Biblický večer

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Seminár o manželstve v Kresťanskom centre

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00
Mládež:Piatok o 18:00
Royal Rangers: Utorok o 16:30
Okrem prázdnin. Viac informácií nájdete na stránkach
Royal Rangers na Slovensku

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk