Program bohoslužieb počas Vianoc

Piatok 23.12.2016 o 18:00 Večera Pánova
Nedeľa 25.12.2016 o 19:15 Vianočné bohoslužby s programom detí
Sobota 31.12.2016 o 20:00 Silvester
Nedeľa 1.12.2016 o 9:15 Nový rok (pravidelné bohoslužby)
Piatok 6.1.2017 Sviatok Traja králi  večer modlitieb a chvál


Biblický večer

Biblický večer s Ivanom Zuštiakom


Poďakovanie za úrodu 2016

Poďakovanie za úrodu 2016


Návšteva Jozef Brenkus

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Ester Krišková

Seminár o manželstve v Kresťanskom centre


Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00
Mládež:Piatok o 18:00
Royal Rangers: Utorok o 16:30
Okrem prázdnin. Viac informácií nájdete na stránkach
Royal Rangers na Slovensku

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk