Kresťanské centrum Betánia, Dubnica nad Váhom - Home

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

Biblický večer

Biblický večer na tému manželstvo a predmanželské vzťahy

Návšteva z USA

Návšteva z USA

Biblický večer v centre

Osobné stretnutie s misionárkami z Grand Canaria

Stretnutie s misionárkami z Grand Canaria

Osobné stretnutie s misionárkami z Grand Canaria

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00
Mládež:Piatok o 18:00
Royal Rangers: Utorok o 16:30
Okrem prázdnin. Viac informácií nájdete na stránkach
Royal Rangers na Slovensku

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk