Kresťanské centrum Betánia, Dubnica nad Váhom - Home

Program bohoslužieb počas Vianoc

Nedeľa 23.12. 2018 o 9:15 pravidelné bohoslužby
Utorok 25.12. 2018 o 9:15 Vianočné bohoslužby s programom detí
Nedeľa 30.12. 2018 o 9:15 pravidelné bohoslužby
Pondelok 31.12. 2018 o 20:00 Silvester
Utorok 1.1. 2019 o 9:30 spoločné raňajky a Novoročné bohoslužby
Sobota 5.1. 2019 o 17:00 Koncert


Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

Biblický večer

Biblický večer na tému manželstvo a predmanželské vzťahy

Návšteva z USA

Návšteva z USA

Biblický večer v centre

Osobné stretnutie s misionárkami z Grand Canaria

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby:Nedeľa o 9:15
Skupinky: Štvrtok o 18:00
Mládež:Piatok o 18:00
Royal Rangers: Utorok o 16:30
Okrem prázdnin. Viac informácií nájdete na stránkach
Royal Rangers na Slovensku

Kontakt

Kresťanské centrum Betánia
Tajovského 249/35
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 918 333 944
dubnica@acsr.sk